Engagement of Minashe Mytelka to Yocheved Willroth