Mordachai Hartman (Monsey) to Malka Kaufman (Toronto)